Adwokat Leon Kasperski obchodzi 90 – te urodziny

with Brak komentarzy

W dniu 20 lutego 2019 r. adwokat Leon Kasperski, członek Izby Adwokackiej w Koszalinie  obchodzi swoje 90 – te urodziny oraz 65 – lecie wykonywania pracy adwokata i aplikanta adwokackiego. Leon Kasperski urodził się na Podlasiu w Bacikach Średnich w dniu 20 lutego 1929 r.

Studiował w latach 1947 – 1952; w tym czasie ukończył Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie oraz Wydział Prawa na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi uzyskując dyplom magistra prawa.

W latach 1953 – 1954 pracował w Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli w Warszawie a w 1954 r. został wpisany na listę aplikantów Izby Adwokackiej w Koszalinie. Egzamin adwokacki zdał w listopadzie 1957 r. przed Komisją Egzaminacyjną Rady Adwokackiej w Poznaniu. Po wpisaniu na listę adwokatów Izby Koszalińskiej, od 1958 r. podjął praktykę w Zespole Adwokackim nr 3 w Słupsku, w którym od 1967 r. do czasu likwidacji w 1993 r., przez 26 lat był kierownikiem.

Od 1966 r. pełnił obowiązki obrońcy wojskowego. Był inicjatorem, a następnie w latach 1968 – 1973 zajmował się organizacją budowy lokali przeznaczonych na zespoły adwokackie w Słupsku, w których obecnie mieszczą się kancelarie adwokackie. Po zmianach ustrojowych adwokat Leon Kasperski prowadził i nadal prowadzi kancelarię indywidualną.

W latach 1986 – 1992 oraz 1998 – 2004 pełnił funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Koszalinie. W latach 1992 – 1998 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od lat 60 – tych nieprzerwanie jest działaczem samorządu adwokackiego, pełniąc w nim różne funkcje.

Adwokat Leon Kasperski posiada wiele odznaczeń, między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Adwokatura Zasłużonym oraz medale pamiątkowe za zasługi dla Słupska i województwa słupskiego.

Z okazji Jubileuszu, listy gratulacyjne na ręce adwokata Leona Kasperskiego przesłali Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie adwokat Ryszard Bochnia.