Dziś jest poniedziałek, 25 września 2017
Aktualności

Uchwała ORA Nr 03/07/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

Uchwała nr 03/07/2015

z dnia 22 lipca 2015r.

OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ

W KOSZALINIE

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie

w składzie:

-       Dziekan ORA adw. Maria Kapsa,

-       Skarbnik adw. Agnieszka Cegielska,

-       Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Jan Daszko,

-       Członek ORA adw. Elżbieta Nowak,

-       Członek ORA adw. Piotr Tomaka-Wacławski

 

w oparciu o art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 615)  w  głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwaliła:

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie w pełni popiera apel wystosowany przez Naczelną Radę Adwokacką do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw ( druk senacki  nr 967) oraz argumenty  przedstawione w opinii Naczelnej Rady Adwokackiej do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, wyrażając nadzieję, iż działania te znajdą zrozumienie i zapobiegną uchwaleniu przepisów, które godziłby w prawa i wolności jednostki, stwarzając możliwości inwigilacji obywateli bez właściwego nadzoru oraz niedopuszczalnej ingerencji przez służby specjalne i policyjne w służące ochronie praw i wolności tajemnice zawodowe, szczególnie tajemnicę obrończą, adwokacką i radcowską. Projekt w aktualnej postaci godzi w zaufanie obywateli wobec państwa, stwarza ogromne pole do nadużyć przez służby specjalne i policyjne, w szczególności dając im możliwość niekontrolowanego stosowania i wykorzystywania czynności operacyjno – rozpoznawczych z pogwałceniem fundamentalnych praw  i wolności konstytucyjnych.

 

                                                                                               

                                                                                   Na oryginale właściwy podpis


© 2011 Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Piłsudskiego 56, 75-525 Koszalin

tel./fax: 94 342-34-42  

Sekretariat: ora.koszalin@adwokatura.pl

Księgowość: ksiegowosc@ora.koszalin.pl

Dział aplikantów: aplikacja@ora.koszalin.pl

Godziny urzędowania biura ORA: poniedziałek-piątek od 9:00 do 14:30
Nr konta ORA
PKO BP I Oddział Koszalin: 28 1020 2791 0000 7102 0105 2687

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2017