Dziś jest czwartek, 29 czerwca 2017
Aktualności

Konspekt wykładu SSR Krzysztofa Pietkowskiego 13.05.2017r. Dźwirzyno

 

I.    

1. Nowe regulacje dotyczące odsetek w świetle ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830)

a) odsetki ustawowe i odsetki ustawowe za opóźnienie – art. 359 § 2 i 481 § 2 k.c.

b) odsetki maksymalne ustawowe i ustawowe za opóźnienie – art. 359 § 21 i 481 § 21 k.c.

c) odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 08 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

d) formułowanie żądania pozwu w świetle nowych regulacji odsetek

                                                           II.

1. Nowe regulacje dotyczące problematyki dokumentu w k.c. i k.p.c. w świetle ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1311).

a) definicja dokumentu – art. 773 k.c.

- pojęcie nośnika i informacji

a) Nowe formy czynności prawnych

- forma dokumentowa – art.772 k.c.

- forma elektroniczna – art. 78 § 2 k.c.

c) formy tzw. czynności prawnych następczych – art. 77 k.c.

d) następcze potwierdzenie zawarcia umowy zawierające nieistotne zmiany umowy – art. 771 k.c.

3. Nowe regulacje problematyki dokumentu w k.p.c.

a) pojęcie i prowadzenie dowodów z dokumentów zawierających tekst, umożliwiających ustalenie ich wystawców – art. 2431 k.p.c.

b) prowadzenie dowodu z innych dokumentów – art. 308 k.p.c.

c) kwestia mocy dowodowej poszczególnych dokumentów – art. 245 i 253 k.p.c.

4. Pozostałe, wybrane zmiany k.p.c. w postępowaniu rozpoznawczym (wzmianka)

a) zmiany przepisów dotyczących wyłączenia sędziego – art. 50 i n. k.p.c.

b) zmiany w zakresie sposobu wykazywania umocowania do reprezentacji stron procesu – art. 68 i 89 k.p.c.

- pojęcie rejestru lub wykazu, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną

b) doręczenia bezpośrednie pism procesowych pomiędzy pełnomocnikami zawodowymi – liberalizacja art. 132 k.p.c.

c) możliwość nagrywania przebiegu rozprawy przez strony – art. 1621 k.p.c.

d) doręczenia dla przedsiębiorców – art. 133 § 2a

e) orzeczenia na posiedzeniach niejawnych – art. 1481 k.p.c.

f) uproszczone wezwania na rozprawy – art. 1491 k.p.c.

g) odmiejscowiona rozprawa – art. 151 § 2 k.p.c.

h) zmiany dotyczące protokołów elektronicznych – art. 158 k.p.c.

i) nowe podstawy zawieszenia postępowania – art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c.

j) nowa regulacja dotycząca tzw. klauzuli efektywnej zapłaty – art. 3191 k.p.c. w zw. z 358 k.c.

                                                           III.

1. Elektronizacja postępowania cywilnego – stan dotychczasowy

2. Pojęcie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe – art. 125 § 21

3.Wnoszenie pism drogą elektroniczną – art. 125 § 21 k.p.c.

4. Załączniki do pism w formie elektronicznej – art. 1291 k.p.c.

5. Doręczenia elektroniczne – art. 1311 § 1 i 2

6. Wybór wnoszenia pism drogą elektroniczną i doręczeń elektronicznych,  rezygnacja z wnoszenia pism oraz doręczeń drogą elektroniczną

7. Doręczenia bezpośrednie w przypadku elektronicznej komunikacji z sądem – art. 132 § 11

8. Elektronizacja wydawania orzeczeń – art. 324 § 4 k.p.c.

 

                                                                               SSR Krzysztof Pietkowski


© 2011 Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Piłsudskiego 56, 75-525 Koszalin

tel./fax: 94 342-34-42  

Sekretariat: ora.koszalin@adwokatura.pl

Księgowość: ksiegowosc@ora.koszalin.pl

Dział aplikantów: aplikacja@ora.koszalin.pl

Godziny urzędowania biura ORA: poniedziałek-piątek od 9:00 do 14:30
Nr konta ORA
PKO BP I Oddział Koszalin: 28 1020 2791 0000 7102 0105 2687

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2017