II szkolenie – mediacja rówieśnicza online – 24 czerwca 2020 r.

with Brak komentarzy

Zaproszenie2.0 (003) szkolenie II edycja

Komisja Edukacji Prawnej NRA informuje o możliwości wzięcia udziału w II zdalnym pokazowym szkoleniu z zakresu mediacji rówieśniczych skierowanym do uczniów starszych klas szkół podstawowych.

W ramach szkolenia uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem mediacji rówieśniczych, a także przeprowadzenia krótkiej symulacji mediacji na podstawie wcześniej otrzymanego scenariusza.

Tego typu lekcja stanowić może materiał szkoleniowy skierowany do tych adwokatów i aplikantów adwokackich, który są zaangażowani w działalność edukacyjną.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Adwokat Karolinę Wilamowską w najbliższą środę tj. 24 czerwca 2020 roku w godzinach 10.00-11.10 za pośrednictwem platformy Zoom. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą mailową bezpośrednio Adwokat Karolinie Wilamowskiej na adres karolina@krokos-adwokat.pl

Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną, celem przystąpienia do szkolenia i otrzymania certyfikatu po jego ukończeniu.

Klauzula Informacyjna – szkolenie (003).