Izbowy Konkurs Krasomówczy 3.02.2020r.

with Brak komentarzy

Tegoroczny Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich naszej Izby odbył się w dniu 3 lutego 2020r. w sali nr 16 Sądu Okręgowego w Koszalinie. Losowanie kazusów konkursowych miało miejsce w dniu 31 stycznia 2020r.
Aplikanci występowali w trzech rolach procesowych: obrońcy, pełnomocnika powodów oraz pełnomocnika pozwanej.
W skład jury konkursowego wchodzili: adw. Elżbieta Nowak – przewodnicząca, adw. Agnieszka Cegielska oraz adw. Piotr Tomaka–Wacławski. Członkowie jury konkursowego z uwagą wysłuchali wystąpień aplikantów. Dokonując oceny ich wystąpień brali pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie.
Pierwsze miejsce zajęła aplikantka adwokacka Alicja Górlikowska, drugie miejsce zajęła aplikantka adwokacka Milena Jakubowicz, a trzecie aplikantka adwokacka Oliwia Kasperska.
Sponsorami nagród rzeczowych były wydawnictwa C.H. Beck oraz Wolters Kluwer.
Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy!
Aplikantki, które zajęły pierwsze dwa miejsca, będą reprezentowały naszą Izbę na konkursie środowiskowym.
Życzymy Paniom powodzenia i zajęcia miejsc medalowych.