Komunikat dla osób, które pozytywnie zaliczyły egzamin wstępny na aplikację adwokacką

with Brak komentarzy

Uprzejmie informujemy, że osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką przed Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku (dla obszaru Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz Izby Adwokackiej w Koszalinie) mogą składać wnioski o wpis na listę aplikantów naszej Izby bezpośrednio do Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie do dnia 31 października 2020r.

 

Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin w Komisjach Egzaminacyjnych w innych ośrodkach, a chcą odbywać aplikację w Izbie Adwokackiej w Koszalinie zobligowane są do składania wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich w siedzibach ORA zgodnie z miejscem zdawania egzaminu wstępnego, a następnie mogą składać wnioski o przeniesienie siedziby. Procedura przeniesienia winna zostać wszczęta niezwłocznie po złożeniu ślubowania.

 

 

Nabór aplikantów na I rok aplikacji

W związku z zapytaniami dotyczącymi szkolenia aplikantów, którzy pomyślnie przeszli przez egzamin na aplikacją adwokacką w roku bieżącym i rozpoczną odbywania aplikacji od dnia 1 stycznia 2021r. Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie informuje, że planowane jest prowadzenie szkolenia dla aplikantów I roku aplikacji o ile zgłosi się odpowiednia ilość aplikantów. Grupa szkoleniowa winna liczyć nie mniej niż 5 osób.

Zachęcamy przyszłe Koleżanki i Kolegów do odbywania aplikacji w Izbie Adwokackiej w Koszalinie.