Komunikat dla osób, które pozytywnie zaliczyły egzamin wstępny na aplikację adwokacką

with Brak komentarzy

Uprzejmie informujemy, że osoby, które zdały egzamin wstepny na aplikację adwokacką przed Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku (dla obszaru Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz Izby Adwokackiej w Koszalinie) mogą składać wnioski o wpis na listę aplikantów naszej Izby bezpośrednio do Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin w Komisjach Egzaminacyjnych w innych ośrodkach, a chcą odbywać aplikację w Izbie Adwokackiej w Koszalinie zobligowane są do składania wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich w siedzibach ORA zgodnie z miejscem zdawania egzaminu wstępnego, a następnie mogą składać wnioski o przeniesienie siedziby. Procedura przeniesienia winna zostać wszczęta niezwłocznie po złożeniu ślubowania.