Ślubowanie 2019

with Brak komentarzy

W dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów. Przed Dziekanem Rady adw. Ryszardem Bochnią ślubowanie złożyli: egzaminowani aplikanci adwokaccy Aleksandra Chruściel-Schmidt, Mateusz Manowiec, Paulina Och-Węglowska, Katarzyna Oleszczak, Katarzyna Rynda, Michał Stenka, Bartłomiej Tutak, Piotr Płoszyński oraz mgr Aneta Adamska i mgr Barbara Krupa-Włodarczyk.

W uroczystości udział wzięła Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Elżbieta Nowak oraz członkowie rodzin i przyjaciele nowych adwokatów.

W swoim wystąpieniu dziekan ORA adw. Ryszard Bochnia pogratulował ślubującym możliwości wykonywania pięknego ale też odpowiedzialnego zawodu adwokata. Podkreślił znaczenie właściwego przygotowania i odpowiedzialności za losy ludzkie powierzone adwokatowi. Zaapelował, by nowi adwokaci byli aktywnymi członkami Izby Adwokackiej i włączali się w inicjatywy oraz przedsięwzięcia organizowane przez samorząd. Życzył też ślubującym szczęścia w życiu osobistym.

Tradycyjnie, aplikant adwokacki który zdał egzamin adwokacki z najlepszym wynikiem otrzymał w prezencie od Rady togę adwokacką. W tym roku była to Pani Aleksandra Chruściel – Schmidt.

Wszyscy ślubujący otrzymali okolicznościowe nagrody ufundowane przez Wydawnictwa Wolters Kluwer i CH Beck.