Szkolenie zawodowe 10.11.2018r.

with Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie uprzejmie zaprasza Koleżanki i Kolegów adwokatów oraz aplikantów adwokackich na szkolenie organizowanie w ramach doskonalenia

zawodowego, które odbędzie się w Koszalinie w dniu 10 listopada 2018r. w godz. 10.00 – 14.00 w auli II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie przy ul. Chełmońskiego.

Szkolenie przeprowadzi Pani Mecenas Justyna Metelska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA. Będzie ono miało charakter warsztatowy i obejmie tematykę z zakresu:

– Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w praktyce adwokackiej.

– Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście prawa cywilnego i prawa karnego.

– Praktycznych aspektów sporządzania skargi do ETPCz.

Adwokaci biorący udział w szkoleniu otrzymają 4 punkty z zakresu doskonalenia zawodowego.

Szkolenie jest obowiązkowe dla aplikantów adwokackich.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Dziekan ORA w Koszalinie

adw. Ryszard Bochnia