Szkolenie zawodowe

with Brak komentarzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie organizuje dwa szkolenia dotyczące zmiany procedury cywilnej. Odbędą się one w dniach 31 sierpnia 2019 r. i 28 września 2019 r. w godzinach 10,00 – 14,00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie przy ul. Chełmońskiego 7. Szkolenia przeprowadzi Pan Sędzia Krzysztof Pietkowski, Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Plan szkoleń przedstawia się następująco:

 

Dzień 31.08. 2019 r. –  część I

Omówienie zmian Kodeksu postępowania cywilnego według ustawy z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz.1469) – część I (zasady stosowania nowych przepisów w czasie, zmiany w zakresie kosztów sądowych, nowa formuła przygotowania i przebiegu rozprawy, postępowanie dowodowe, usprawnienie postępowania).

Dzień 28 września 2019 r. – część II

Omówienie zmian Kodeksu postępowania cywilnego według ustawy z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz.1469) – część II (zmiany w postępowaniach: uproszczonym, nakazowym i upominawczym, przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, nowe zasady zaskarżania orzeczeń, nadużycie prawa procesowego).

 

Udział aplikantów adwokackich w szkoleniach jest obowiązkowy.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan ORA w Koszalinie

adw. Ryszard Bochnia