Uroczystości pogrzebowe Ś.P. adw. Henryka Rybki

with Brak komentarzy

Pełni smutku i żalu przyjmujemy wiadomość, że w dniu 31 marca 2018r. zmarł adw. Henryk Rybka, zasłużony adwokat, Członek Słupskiej Palestry, nasz wieloletni Kolega.

Dziekan, Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie, Koleżanki i Koledzy adwokaci, aplikanci i pracownicy Koszalińskiej Izby Adwokackiej składają szczere wyrazy współczucia żonie zmarłego Kolegi adwokat Danucie Rybce oraz całej Rodzinie Zmarłego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 6 kwietnia 2018r. na Cmentarzu Parafialnym w Ustce o godz. 10.00.