Komunika Dziekana ORA w Koszalinie z dnia 16 marca 2020 r.

with Brak komentarzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, kierując się troską o bezpieczeństwo adwokatów, aplikantów adwokackich i pracowników biura Rady, zarządzam co następuje:

  1. zajęcia szkoleniowe aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Koszalinie odwołane są do dnia 31 marca 2020 r.,
  2. biuro Rady czynne będzie w dniach pracy w godzinach 10,00 – 13,00,
  3. dostęp do biura Rady będzie ograniczony jedynie dla osób, które osobiście muszą załatwić pilne sprawy służbowe.

W tej sytuacji proszę Koleżanki i Kolegów

  • by wszelkie sprawy służbowe załatwiać drogą telefoniczną lub mailową,
  • o regulowanie składek adwokackich w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym na rachunek Rady.

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie podejmie kroki w celu zawieszenia funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub umożliwienia udzielanie takiej pomocy mailowo lub telefonicznie. Rada nawiąże kontakt ze starostwami, które uruchomiły punkty pomocy. Proszę jednocześnie adwokatów, którzy taką pomoc świadczą, by również we własnym zakresie próbowali zmienić zasady udzielania pomocy.

Z uwagi na zaistniałą sytuację oraz zmiany w funkcjonowaniu sądów i prokuratur, proszę Koleżanki i Kolegów o śledzenie stron internetowych sądów oraz prokuratur celem uzyskania informacji o funkcjonowaniu danej jednostki.

W sądach okręgu koszalińskiego i słupskiego odwołano do dnia 31 marca 2020 r. rozprawy i posiedzenia za wyjątkiem spraw „pilnych”. Definicję spraw pilnych zawiera § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku „Regulamin urzędowania sądów powszechnych”, w którym wymieniony jest katalog spraw pilnych (poz. 1141). Pewne informacje w tym zakresie uzyskać można w biurach interesantów właściwych sądów.

Sugeruję również obserwowanie strony Adwokatury Polskiej www.adwokatura.pl  na której to stronie znajdują się aktualne informacje przekazywane przez Naczelną Radę Adwokacką, która podejmuje szereg inicjatyw. Prezydium NRA podjęło uchwałę,  w której postuluje m.in. o opracowanie jednolitego katalogu kategorii spraw pilnych, podlegających co do zasady rozpoznawaniu, zawieszenie postępowań sądowych z mocy prawa w sprawach osób dotkniętych skutkami wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenie doręczania korespondencji procesowej drogą przesyłek pocztowych do uczestników postępowań.

W miarę rozwoju sytuacji będziecie Państwo otrzymywali kolejne informacje.

 

Z życzeniami zdrowia                                                                                       

Dziekan ORA w Koszalinie                                                                                              

adwokat Ryszard Bochnia