Komunikat dot. wykładów na portalu IDeA

with Brak komentarzy

Na prośbę Panów Dziekanów Pawła  Gieras i Andrzeja Grabińskiego Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie zamieszcza otrzymany komunikat:

Koleżanki i Koledzy Adwokaci, ze względu na problemy techniczne wielu adwokatów nie mogło zapoznać się z wykładami i w ten sposób wypełnić obowiązek uzyskania wymaganych 12 punktów w doskonaleniu zawodowym w 2016 r. W związku powyższym, odpowiadając na liczne pytania zainteresowanych, informujemy, że wykłady nabyte do dnia 31 stycznia 2017r.mogą zostać zaliczone, jako wypełnienie obowiązku w 2016 r.

www.idea-adw.org

 

 w imieniu zespołu portalu IDeA
adwokaci Paweł Gieras i Andrzej Grabiński