Oświadczenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

with Brak komentarzy

W związku z wiadomością mailową rozesłaną do adwokatów Izby Adwokackiej w Koszalinie oraz innych Izb przez osoby podszywające się pod samorząd adwokacki, w której to wiadomości informuje się o powstaniu „Rady Żydowskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie” informuję, że ani Rada ani wymienieni w tekście adwokaci nie sygnowali tej wiadomości i jest ona całkowicie nieprawdziwa.

Potępiając charakter przesłanej wiadomości informuję, że Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie podejmie stosowne kroki prawne.

adw. Ryszard Bochnia         

Dziekan ORA w Koszalinie