Posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w dniu 1 września 2021r.

with Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy.

 

W dniu 1 września 2021r. odbyło się kolejne posiedzenie ORA w Koszalinie, podczas którego omówiono sprawy związane z bieżącą pracą Rady.

ORA w Koszalinie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 28 lipca 2021r.

Wicedziekan ORA w Koszalinie adw. Paweł Narkun-Kletz omówił przebieg plenarnego posiedzenia NRA z dnia 31 lipca 2021r. a Dziekan ORA w Koszalinie przebieg plenarnego posiedzenia NRA z dnia 23 sierpnia 2021r.

Członkowie Rady omówili przygotowania do ślubowania adwokackiego trzech aplikantów z naszej Izby, którzy w tym roku zdali egzamin adwokacki. Uroczystość odbędzie się w dniu 13 września 2021r.

ORA w Koszalinie podjęła dwie uchwały osobowe związane z dokonaniem wpisu na listę adwokatów oraz rozpoznała wniosek o zwolnienie adwokata z części składki adwokackiej.

          Rada omówiła wnioski Kierownika Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego dotyczące planów szkolenia aplikantów adwokackich w II semestrze 2021r. oraz uzupełnienia listy szkoleniowców. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego ORA podjęła w tym zakresie dwie uchwały zgodne ze złożonymi wnioskami. Członkowie Rady podjęli także dyskusję dotyczącą zasad dalszej współpracy między Kierownikiem Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego a Komisją Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego oraz ORA w Koszalinie.

          ORA w Koszalinie zajęła stanowisko w sprawie sposobu postępowania w przedmiocie wniosku o zmianę pełnomocnika z urzędu w sprawach rozpoznawanych na podstawie przepisów KPC, przyjmując Regulamin opracowany przez Zastępcę Sekretarza ORA w Koszalinie adw. Bartłomieja Bubacza oraz omówiła pisma dwóch adwokatów dotyczące wyznaczania adwokatów na kuratorów przez Sąd.

Tradycyjnie już ORA omówiła sprawy finansowe związane z jej funkcjonowaniem. Skarbnik ORA w Koszalinie adw. Maria Kapsa poinformowała, którzy adwokaci i w jakim zakresie zalegają z płatnościami na rzecz samorządu adwokackiego oraz jakie kroki zostały wobec nich podjęte. Odnotowano poprawę sytuacji względem poprzedniego miesiąca.

          ORA w Koszalinie podjęła decyzję o przystąpieniu do akcji „Adwokaci Dzieciom Uchodźców” prowadzonej pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Jej koordynatorem na terenie naszej Izby będzie Wicedziekan ORA w Koszalinie adw. Krzysztof Kaszubski. ORA w Koszalina postanowiła także przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł. na wsparcie tego projektu.

          Członkowie ORA w Koszalinie omówili plany związane z informatyzacją Rady związaną z prowadzeniem szkoleń zarówno aplikantów jak i adwokatów. Sprawa została przekazana do dalszych prac przez Komisję ds. wizerunku oraz Komisję Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego.

          Następnie posiedzenie ORA w Koszalinie planowane jest na przełomie września i października 2021r.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Sekretarz ORA w Koszalinie

Adw. Piotr Tomaka-Wacławski