Sąd Okręgowy w Koszalinie

Adres
ul. Waryńskiego 7
75-541 Koszalin
telefon: 94 342-87-50
fax: 94 342-88-97 lub 94 348-09-61
adres e-mail: www.koszalin.so.gov.pl
Sąd Okręgowy w Koszalinie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu.


I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Danuta Sokołowska – Sędzia Sądu Okręgowego
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Urszula Ślizień – Sędzia Sądu Okręgowego
Kierownik Sekretariatu- Adela Kozarzewska
Dane kontaktowe
Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 221 (drugie piętro).
telefon: 94 34 28 727
fax: 94 34 28 892
e-mail: w.cywilny@koszalin.so.gov.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.
Zakres działalności:
Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego.
W ramach wydziału funkcjonuje również Sekcja Spraw Rodzinnych.


II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
Waldemar Katzig – Sędzia Sądu Okręgowego
Kierownik Sekretariatu- Violetta Biernat
Dane kontaktowe
Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 312 (trzecie piętro).
telefon: 94 34 28 736
fax: 94 34 28 893
e-mail: w.karny@koszalin.so.gov.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.
Zakres działalności:
Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa karnego.
W ramach wydziału funkcjonuje również Sekcja Windykacji Należności Sądowych.


III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału
Elżbieta Witkowska – Sędzia Sądu Okręgowego
Kierownik Sekretariatu
Anna Lis
Dane kontaktowe
Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 137 (pierwsze piętro).
telefon: 94 34 28 782
telefon: 94 34 28 758
fax: 94 34 28 817
fax: 94 34 28 758
adres e-mail: w.penit@koszalin.so.gov.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.
Zakres działalności:
Do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału
Alicja Walentynowicz – Sędzia Sądu Okręgowego
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Iwona Hansz – Sędzia Sądu Okręgowego
Zakres rozpoznawanych spraw:
Sprawy z zakresu prawa pracy.
Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Sprawy z zakresu prawa pracy.

Kierownik Sekretariatu- Halina Dębicka
Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju 123 (pierwsze piętro).
telefon: 94 34 28 705
fax: 94 34 28 705
adres e-mail: w.pius@koszalin.so.gov.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.
Zakres działalności:
Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa pracy oraz w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych.


V Wydział Karny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału
Bogdan Lewandowski – Sędzia Sądu Okręgowego
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Grzegorz Polewiak – Sędzia Sądu Okręgowego
Kierownik Sekretariatu
Barbara Mytko
Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 211 (drugie piętro).
telefon: 94 34 28 732
fax: 94 34 28 895
adres e-mail: w.karny.o@koszalin.so.gov.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.
Zakres działalności:
Rozpoznaje w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych.


VI Wydział Gospodarczy

Przewodnicząca Wydziału
Małgorzata Lubelska – Sędzia Sądu Okręgowego
Kierownik Sekretariatu
Anna Leszczyńska
Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 228 (drugie piętro).
tel.: 94 34 28 733
fax: 94 34 28 789
adres e-mail: w.gosp@koszalin.so.gov.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.
Zakres działalności:
Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa gospodarczego, w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych.


VII Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału
Tadeusz Szkudlarek – Sędzia Sądu Okręgowego
p.o. Kierownika Sekretariatu
Dorota Musyt
Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 126 (pierwsze piętro).
telefon: 94 34 28 759
tel.: 94 34 28 783
fax: 94 34 28 845
adres e-mail: w.cywilny.o@koszalin.so.gov.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.
Zakres działalności:
Rozpoznaje w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i wieczystoksięgowych.


VIII Wydział Wizytacyjny

Przewodniczący Wydziału
Grzegorz Polewiak – Sędzia Sądu Okręgowego
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Kokoszka
Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 128 (pierwsze piętro).
telefon: 94 34 28 741
fax: 94 34 28 815
adres e-mail: wizytacyjny@koszalin.so.gov.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów
W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.
Zakres działalności:
Wewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądu okręgowego oraz sądów rejonowych, działających w okręgu oraz komorników okręgu koszalińskiego poprzez organizowanie wizytacji obejmujących pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału sądu; lustracji obejmujących wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału sądu i kontroli organizacji pracy sekretariatów i biurowości sądowej oraz badanie sprawności postępowania w poszczególnych sprawach.
Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących sądów i komorników okręgu koszalińskiego.
Prowadzenie wykazu “OZ” według ustalonego wzoru.
Szkolenia sędziów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądowych.
Przydzielanie wykładowców na szkolenia dla aplikantów aplikacji adwokackiej, radcowkiej, notarialnej oraz patronów praktyk dla aplikantów aplikacji ogólnej, referendarskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej.