Sąd Okręgowy w Słupsku

Adres
ul. Zamenhofa 7
76-200 Słupsk
tel.(59) 846 94 00
fax: (59) 842 83 01
Biuro Obsługi Interesantów:
poniedziałki w godzinach od 7.30 do 18.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Biuro Obsługi Interesantów:

poniedziałki w godzinach od 7.30 do 18.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Prezes i Wiceprezes:
wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00.

KASA:
w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 18.00,
w środy w godzinach od 9.00 do 14.00,
we wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 8.00 do 14.00,
w ostatnim dniu miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00.

BIURO PODAWCZE:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;


I Wydział Cywilny

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 210, 211.
telefon: 59 84 69 428 lub 565
Przewodniczący
SSO Janusz Blicharski
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 209.
Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie bądź osobiście.
Kierownik Sekretariatu
Ewa Gołębiowska
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 211.
telefon: 59 84 69 428 lub 565
Sekcja rodzinna:
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 108.
telefon: 59 84 69 428 lub 565
Kierownik Sekcji Rodzinnej
SSO Henryk Rudy
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 109.
Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie bądź osobiście.
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Agnieszka Kozłowska
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 108.
telefon: 59 84 69 428 lub 565
fax 84 69 424


II Wydział Karny

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 103, 104.
telefon: (59) 84 69 451
Przewodniczący
SSO Jacek Żółć
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 101.
Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie bądź osobiście.
Kierownik Sekretariatu
Regina Sawczuk
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 103.
telefon: 59 84 69 451
fax: (59) 84 24 716

Sekcja Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 105.
Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń
SSO Aldona Chruściel-Struska
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 3.9.
Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie bądź osobiście.
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Beata Michalska
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 105.
telefon: 59 84 69 455

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok.203.
telefon: (59) 84 69 530
fax (59) 84 69 531
Przewodniczący
SSO Witold Galewski
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 201.
Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie bądź osobiście.
Kierownik Sekretariatu
Anna Praniuk
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 202.
telefon: (59) 84 69 564
telefon:(59) 84 69 428
fax (59) 84 69 531

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 205, 206.
telefon: 59 84 69 428 lub 565
fax (59) 84 14 703
Przewodniczący
SSO Mariola Watemborska
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 1.6.
Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie lub osobiście.
Zastępca Przewodniczącego
SSO Andrzej Jastrzębski
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 204.

Kierownik Sekretariatu
Iwona Janeczek
ul. Zamenhofa 7, pok. 205.
telefon: 59 84 69 428 lub 565
fax (59) 84 14 703

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 9.
fax: (59) 8424592
Przewodnicząca
SSO Danuta Szykut
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok.2.5
Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie lub osobiście.
Kierownik Sekretariatu
Barbara Kozimor
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 9.
telefon: 59 84 69 428 lub 565

VI Wydział Karny Odwoławczy

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 6.
fax (59) 8469494
Przewodniczący
SSO Witold A. Żyluk
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 304.
Zastępca Przewodniczącego
SSO Dariusz Dumanowski
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 305
Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie bądź osobiście.
Kierownik Sekretariatu
Danuta Panfil
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 6.
telefon: 59 84 69 564