Sąd Rejonowy w Sławnie

Adres podmiotu:
ul. I Pułku Ułanów 20
76-100 Sławno
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Powiat sławieński
Gmina: Sławno
Poczta: Sławno
telefon: 59 810-67-31
fax: 59 810-67-32
Adres e-mail: sr.slawno@koszalin.so.gov.pl
strona internetowa: http://www.slawno.sr.gov.pl/
Obszar właściwości Sądu Rejonowego obejmuje:
miasto Sławno
gminy: Sławno i Postomino
Do spraw z zakresu prawa pracy:
Właściwym jest Sąd Rejonowy w Koszalinie- IV Wydział Pracy i Ubezpiezeń Społecznych, mieszczący się przy ulicy Władysława Andrsa 34, 75-950 Koszalin.
Sąd Rejonowy w Sławnie dzieli się na wydziały:
I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

W Sądzie Rejonowym w Sławnie utworzona została:
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Przedmiot działalności i kompetencje:
Przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.