Sąd Rejonowy w Słupsku

Adres
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Słupsk
Gmina: M. Słupsk
Poczta: Słupsk
telefon: 0-59 846-92-00
faks: 0-59 842-00-39
Adres e-mail: sad.rejonowy@slupsk.sr.gov.pl
strona internetowa: www.slupsk.sr.gov.pl


I Wydział Cywilny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
59 84 69 213 59 84 18 998 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta:
59 84 69 206 i 59 84 69 207, pokój nr 113-114
Przewodniczący Wydziału SSR Renata Natalia Wójtowicz
pokój nr 322 – II piętro
przyjęcia interesantów: poniedziałek – 10.00 – 12.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału .
kierownik sekretariatu Iwona Jaśkiewicz
właściwość rzeczowa: sprawy cywilne z obszaru miasta Słupska oraz sprawy cywilne rozpoznawane w trybie uproszczonym z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Słupsku, z wyłączeniem spraw egzekucyjnych.


II Wydział Karny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
59 84 69 239 59 84 18 992 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 222 i 59 84 69 223, pokój nr 113-114
Przewodniczący Wydziału SSR Krzysztof Obst
przyjęcia interesantów: poniedziałek – 11.00 -13.00
z-ca Przewodniczącego Wydziału SSR Daniel Żegunia
I piętro, pokój nr 204,
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału
kierownik sekretariatu Adriana Łangowska
właściwość rzeczowa: sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, których sygnatura stosowana przez oskarżyciela publicznego jest liczbą parzystą, a także sprawy o wydanie wyroku łącznego i sprawy prowadzone na podstawie wniosku złożonego przez prokuratora w oparciu o art. 324 § 1 kpk z całego obszaru właściwosci SR w Słupsku, z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu.
właściwość miejscowa:
miasta: Słupsk, Ustka,
gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka.

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 69 244
59 84 18 999 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 222 i 59 84 69 223, pokój nr 113-114
Kierownik Sekcji SSR Daniel Żegunia
pokój nr 426 – III piętro
przyjęcia interesantów: poniedziałek – 11.00 – 13.00
się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji
kierownik sekretariatu Sekcji Romana Łoniewska
właściwość rzeczowa: wykonywanie wszelkich orzeczeń niezwiązanych ze ściąganiem należności sądowych, zapadłych w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Sekcja Windykacji Należności Sądowych

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 222 i 59 84 69 223 , pokój nr 113-114
Kierownik Sekcji SSR Małgorzata Myczka-Banach
pokój nr 205 – I piętro
przyjęcia interesantów: środa – 10.00 – 12.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji
kierownik sekretariatu Sekcji Katarzyna Borna
właściwość rzeczowa – wykonywanie orzeczeń wszystkich wydziałów w zakresie ściągania należności sądowych na rzecz Skarbu Państwa.
ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 69 204
59 84 18 990 fax


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Kilińskiego 43, 76-200 Słupsk, pokój nr 102 – I piętro
telefon: 59 84 15 020
59 84 45 435 fax
59 84 45 430 fax

WAŻNE!
Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 31 stycznia 2017 roku za numerem A-0001-11/17, z dniem 01 lutego 2017 roku kompleksową obsługę interesantów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku powierzono Biuru Obsługi Interesanta przy ul. Szarych Szeregów 13, pok. 113-114, telefon numer 59 84 69 212.
Przewodniczący Wydziału SSR Olga Kurowska
przyjęcia interesantów: czwartek – 10.00 – 12.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału
kierownik sekretariatu Anna Bubnowska-Lagut
ul. Kilińskiego 43, pokój nr 102 – I piętro
telefon: 59 84 15 020
właściwość rzeczowa:
sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 usp – z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
właściwość miejscowa:
miasta: Słupsk, Ustka,
gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka.


V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 69 286
59 84 18 995 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 206-207
59 84 69 222-223, pokój nr 113-114
Przewodniczący Wydziału SSR Marzena Hop
przyjęcia interesantów: środa – 10.00 – 12.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału
kierownik sekretariatu Renata Kozela
właściwość rzeczowa – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych I instancji
właściwość miejscowa:
dla spraw z zakresu prawa pracy – obszar właściwości SR w Słupsku i SR w Lęborku
miasta: Słupsk i Ustka oraz gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka
miasta: Lębork i Łeba oraz gminy: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko
dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych – obszar właściwości SR w Słupsku, SR w Bytowie, SR w Chojnicach, SR w Człuchowie, SR w Lęborku, SR w Miastku
miasta: Słupsk i Ustka oraz gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka
gminy: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie
miasto: Chojnice oraz gminy: Brusy, Chojnice i Czersk
miasto: Człuchów oraz gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo i Rzeczenica
miasta: Lębork i Łeba oraz gminy: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko
gminy: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino


VI Wydział Gospodarczy

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 69 261
59 84 18 997 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 206 i 59 84 69 207, pokój nr 113-114
Przewodniczący Wydziału SSR Marek Lagut
przyjęcia interesantów: poniedziałek – 10.00 – 12.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału
kierownik sekretariatu Urszula Waluś
właściwość rzeczowa do 31-12-2015 roku – sprawy gospodarcze, upadłościowe, naprawcze, sprawy dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
z dniem 01 stycznia 2016 roku następuje zmiana właściwości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Słupsku:
– VI Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku i Miastku.
– sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku przekazuje się Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku.
właściwość miejscowa – obszar właściwości SR w Słupsku, SR w Bytowie, SR w Chojnicach, SR w Człuchowie, SR w Lęborku, SR w Miastku;
miasta: Słupsk i Ustka oraz gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka
gminy: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie
miasto: Chojnice oraz gminy: Brusy, Chojnice i Czersk
miasto: Człuchów oraz gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo i Rzeczenica
miasta: Lębork i Łeba oraz gminy: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko
gminy: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino


VII Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kilińskiego 43, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 15 000
59 84 45 434 fax
wyciągi z ksiąg wieczystych tel. 59 84 15 006 fax 59 84 45 433
Przewodniczący Wydziału referendarz sądowy Jacek Toporowski
przyjęcia interesantów: wtorek – 10.00 – 12.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału
kierownik sekretariatu Iwona Baranowska
ul. Kilińskiego 43, 76-200 Słupsk
przyjęcia interesantów przez sekretariat:
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 8.00 – 15.00
właściwość rzeczowa – prowadzenie ksiąg wieczystych, sprawy wieczysto-księgowe;
właściwość miejscowa – miasta: Słupsk, Ustka
gminy Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka.


IX Wydział Cywilny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 69 214
59 84 18 991 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 206 i 59 84 69 207, pokój nr 113-114
Przewodniczący Wydziału SSR Tomasz Zielonka
pokój nr 326 – II piętro
przyjęcia interesantów: poniedziałek 10.00 -12.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału
kierownik sekretariatu Jolanta Zawada
właściwość rzeczowa – sprawy cywilne z wyłączeniem spraw egzekucyjnych
właściwość miejscowa – miasto: Ustka,
gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka.

Sekcja ds. Egzekucji

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 69 229
59 84 18 991 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 206 i 59 84 69 207, pokój nr 113-114
Kierownik Sekcji SSR Lidia Rzeczkowska
pokój nr 427 – III piętro
przyjęcia interesantów: wtorek – 12.00 – 14.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji
kierownik sekretariatu Sekcji Marzenna Borkowska
właściwość rzeczowa – wszystkie sprawy egzekucyjne z zakresu prawa cywilnego
właściwość miejscowa – miasta: Słupsk, Ustka
gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka.


XIV Wydział Karny

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 69 264
59 84 18 993 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 222 i 59 84 69 223, pokój nr 113-114
Przewodniczący Wydziału SSR Klaudia Łozyk
przyjęcia interesantów: wtorek 10.00 – 12.00
z-ca Przewodniczącego Wydziału SSR Ryszard Błencki
I piętro, pokój nr 215
Zaleca się telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału
kierownik sekretariatu Danuta Szot
właściwość rzeczowa – sprawy karne z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, których sygnatura stosowana przez oskarżyciela publicznego jest liczbą nieparzystą, a także sprawy karne z oskarżenia prywatnego z całego obszaru właściwości, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu.
właściwość miejscowa – miasta: Słupsk, Ustka
gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka.

Sekcja ds. wykroczeniowych

ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 69 269
59 84 18 996 fax
Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta
59 84 69 222 i 59 84 69 223, pokój nr 113-114
Kierownik Sekcji SSR Agnieszka Buraczewska
pokój nr 304 – II piętro
przyjęcia interesantów: środa 10.00 – 12.00
Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji
kierownik sekretariatu Sekcji Bożena Świder
właściwość rzeczowa – sprawy wykroczeniowe
właściwość miejscowa – miasta: Słupsk, Ustka
gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka