Szkolenie izbowe 30.06.2018r.

with Brak komentarzy

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

Zapraszam na szkolenie izbowe organizowane w ramach doskonalenia zawodowego, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018r. w godzinach 10.30 – 14.30 w Koszalinie w auli Liceum Ogólnokształcące nr II im. W. Broniewskiego ul. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin.

Tematem wykładu przygotowanego przez Pana prof. Ryszarda Sowińskiego będzie „Psychologia biznesu i jej narzędzia w zarządzaniu kancelarią”. Szkolenie adresowane jest do wszystkich adwokatów oraz aplikantów adwokackich w Izbie, przy czym obecność aplikantów jest obowiązkowa. W toku wykładu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące podniesienia zadowolenia obecnych klientów z obsługi dzięki rozpoznaniu ich typu osobowości, skutecznego pozyskiwania nowych klientów przy wykorzystaniu psychologii osobowości, zbudowanie efektywnego zespołu w oparciu o psychologię osobowości. Adwokaci, szczególnie młodzi, zaczynający praktykę, wobec ogromnej konkurencji panującej na rynku usług prawnych winni pozyskać wiedzę dotyczącą osobowości człowieka w procesie pozyskiwania i obsługi klienta oraz zarządzania zespołem kancelarii.

Ograniczenia jakie nakładają na adwokatów zasady etyki adwokackiej w zakresie reklamy usług wymaga posiadania dodatkowych umiejętności budowania wizerunku kancelarii, dającego możliwość plasowania się w czołówce na rynku świadczenia usług prawnych, a jednocześnie umiejętności te pomóc mogą w obronie przed nieuzasadnionymi roszczeniami niezadowolonych klientów.

Udział w szkoleniu daje możliwość zdobycia 4 punktów szkoleniowych.

Serdecznie zapraszam

adw. Ryszard Bochnia

Dziekan ORA