Dziś jest czwartek, 29 czerwca 2017
ORA Koszalin

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową
Koszalińskiej Izby Adwokackiej.


     Izba Koszalińska jest jedną z 24 izb adwokackich i obejmuje swoim obszarem tereny byłego województwa koszalińskiego i słupskiego. Powstała w 1953 roku. Przez cały czas istnienia Izby, adwokaci będący jej członkami aktywnie uczestniczą w pracach samorządu adwokackiego. Wielu adwokatów odznaczonych zostało wysokimi odznaczeniami państwowymi oraz samorządowymi.

     Strona internetowa Koszalińskiej Izby Adwokackiej ma za zadanie przybliżyć funkcjonowanie Izby i jej organów, umożliwić zapoznanie się z przepisami prawa, a przede wszystkim ułatwić wszystkim potrzebującym znalezienie fachowej pomocy prawnej. Służyć temu ma oficjalny rejestr adwokatów, do którego dostęp ma każdy kto jest zainteresowany znalezieniem fachowego pełnomocnika.


Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Koszalinie

adwokat Ryszard Bochnia


Aktualności

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Szanowni Państwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie uprzejmie zawiadamia, że otrzymała pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące możliwości zgłaszana się adwokatów jako kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie na lata 2018 - 2023- treść pisma dostępna na emaila lub w sekretariacie ORA.

Adwokaci, którzy chcą zgłosić się do Komisji, proszeni są o dostarczenie do biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie dokumentów wymienionych w piśmie Wojewody - do dnia 26 czerwca 2017 r.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2017 r.

Dziekan ORA w Koszalinie
adw. Ryszard Bochnia


Czytaj całość...

Konspekt wykładu SSR Krzysztofa Pietkowskiego 13.05.2017r. Dźwirzyno
Rejs Adwokacki 2017
Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie uprzejmie przedstawia informację ORA w Olsztynie dot. Rejsu Adwokackiego:Czytaj całość...

XIV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, 8-9.09.2017, Szczecin
Komunikat dot. wykładów na portalu IDeA
[1][2][3][4]

© 2011 Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Piłsudskiego 56, 75-525 Koszalin

tel./fax: 94 342-34-42  

Sekretariat: ora.koszalin@adwokatura.pl

Księgowość: ksiegowosc@ora.koszalin.pl

Dział aplikantów: aplikacja@ora.koszalin.pl

Godziny urzędowania biura ORA: poniedziałek-piątek od 9:00 do 14:30
Nr konta ORA
PKO BP I Oddział Koszalin: 28 1020 2791 0000 7102 0105 2687

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2017