Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w kadencji 2021-2025

adw. Ryszard Bochnia

DZIEKAN

adw. Elżbieta Nowak
adw. Krzysztof Kaszubski

WICEDZIEKAN

adw. Paweł Narkun-Kletz Wicedziekan
adw. Paweł Narkun-Kletz

WICEDZIEKAN

adw. Piotr Tomaka-Wacławski

SEKRETARZ

adw. Bartłomiej Bubacz

Z-CA SEKRETARZA

adw. Maria Kapsa
adw. Maria Kapsa

SKARBNIK

Członkowie:

adw. Kinga Dagmara Siadlak
adw. Kinga Dagmara Siadlak
adw. Andrzej Czerniec
adw. Andrzej Czerniec
adw. Tomasz Gulla
adw. Tomasz Gulla

Sąd Dyscyplinarny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego: adw. Dorota Joanna Morzuch

Skład Sądu Dyscyplinarnego:
 • adw. Anna Bochnia-Zinka
 • adw. Dorota Gliszczyńska
 • adw. Iwona Bielak
 • adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka
 • adw. Zbigniew Wojciech Kowalski
 • adw. Ewelina Nejman
 • adw. Maria Nowosadko
 • adw. Anna Kątnik-Mania
 • adw. Agnieszka Zimny-Pałubicka
 • adw. Adam Kłusek
Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarny: adw. Wiesław Breliński

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: adw. Bogusław Szpinda

Skład Komisji Rewizyjnej:
 • adw. Paulina Juszkiewicz-Urbańska
 • adw. Bartłomiej Tutak
 • adw. Jakub Rogólski

 

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

mgr Agnieszka Karaś - Kierownik Biura ORA, Główna Księgowa ORA
mgr Karolina Kowalska- Z-ca Kierownika Biura ORA