Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w kadencji 2016-2020

adw. Ryszard Bochnia DZIEKAN

adw. Elżbieta Nowak

adw. Elżbieta Nowak WICEDZIEKAN

adw. Maria Kapsa

adw. Maria Kapsa WICEDZIEKAN

adw. Piotr Tomaka-Wacławski SEKRETARZ

adw. Agnieszka Cegielska SKARBNIK

Członkowie:

adw. Andrzej Czerniec

adw. Jan Daszko

adw. Krzysztof Kaszubski

adw. Leon Kasperski

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego:

Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Wiesław Breliński

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
adw. Ryszard Jagiełowicz  
adw. Paweł Narkun-Kletz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
adw. Kinga Dagmara Siadlak

Skład Komisji Rewizyjnej:
adw. Jędrzej Kowalski
adw. Andrzej Rożnowski
adw. Anna Zamuszko

Sąd Dyscyplinarny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Wojciech Kaczmarek

Skład Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Natalia Gawrych

 •  adw. Dorota Gliszczyńska
 •  adw. Tomasz Gulla
 •  adw.  Krystian Kasperski
 •  adw. Dorota Morzuch
 •  adw. Maria Nowosadko
 •  adw. Filip Redlarski
 •  adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka
 •  adw. Andrzej Sut
 •  adw. Tadeusz Tyka
 •  adw. Danuta Wilk
 Zastępcy SSD:
 •  adw. Ewelina Nejman
 •  adw. Kamil Wodziński

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

mgr Agnieszka Karaś – Kierownik Biura ORA, Główna Księgowa ORA
mgr Karolina Kowalska- Z-ca Kierownika Biura ORA
mgr Dorota Guźniczak – Sekretarz d/s aplikantów adwokackich