Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w kadencji 2016-2020

adw. Ryszard Bochnia DZIEKAN

adw. Elżbieta Nowak

adw. Elżbieta Nowak WICEDZIEKAN

adw. Maria Kapsa

adw. Maria Kapsa WICEDZIEKAN

adw. Piotr Tomaka-Wacławski SEKRETARZ

adw. Agnieszka Cegielska SKARBNIK

Członkowie:

adw. Andrzej Czerniec

adw. Jan Daszko

adw. Krzysztof Kaszubski

adw. Leon Kasperski

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego:

Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Wiesław Breliński

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
adw. Ryszard Jagiełowicz  
adw. Paweł Narkun-Kletz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
adw. Kinga Dagmara Siadlak

Skład Komisji Rewizyjnej:
adw. Jędrzej Kowalski
adw. Andrzej Rożnowski
adw. Anna Zamuszko

Sąd Dyscyplinarny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Wojciech Kaczmarek

Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Dorota Morzuch

Skład Sądu Dyscyplinarnego:

  • adw. Dorota Gliszczyńska
  • adw. Tomasz Gulla
  • adw. Krystian Kasperski
  • adw. Maria Nowosadko
  • adw. Filip Redlarski
  • adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka
  • adw. Andrzej Sut
  • adw. Danuta Wilk
 Zastępcy SSD:
  •  adw. Ewelina Nejman

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

mgr Agnieszka Karaś – Kierownik Biura ORA, Główna Księgowa ORA
mgr Karolina Kowalska- Z-ca Kierownika Biura ORA
mgr Dorota Guźniczak – Sekretarz d/s aplikantów adwokackich