Naczelny Sąd Administracyjny

Adres
ul. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
telefon: 22 551 60 00
strona internetowa: www: http://www.nsa.gov.pl/


Izba Gospodarcza

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek- piątek 8:00-16:00
Adres
ul. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
telefon: 22 551 64 00
fax: 22 551 64 09
adres e-mail: izbagosp@nsa.gov.pl
strona internetowa: http://www.nsa.gov.pl


Wydział Informacji Sądowej

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
Adres
ul. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
telefon: 22 551 65 55, 22 828 95 19
fax: 22 551 65 06
adres e-mail:
informacje@nsa.gov.pl
strona internetowa: http://www.nsa.gov.pl


Izba Ogólnoadministracyjna

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
Adres
ul. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
telefon: 22 827 67 20
fax: 22 551 62 05
adres e-mail: izbaadm@nsa.gov.pl
strona internetowa: http://www.nsa.gov.pl


Wydział Prawa Europejskiego

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
Adres
ul. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
telefon: 22 551 66 39
adres email: wpe@nsa.gov.pl
strona internetowa: http://www.nsa.gov.pl


Trybunał Konstytucyjny

Adres
al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawa
telefon: 22 657 45 82, 22 621 65 03
fax: 22 657 45 90
adres e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl
strona internetowa: http://www.trybunal.gov.pl/