Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Adres
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 28/29
80-803 Gdańsk
telefon: (58) 32 38 500
fax: (58) 302 97 22
strona internetowa: http://www.gdansk.sa.gov.pl/
adres e-mail: sekretariat@gdansk.sa.gov.pl,
administracja@gdansk.sa.gov.pl
NIP: 583-19-46-372
REGON: 002861350
Sąd Administracyjny w Gdańsku pracuje w dni powszednie w godzinach:
7:30 – 15:30
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje petentów:
w poniedziałek 8:00 -17:50
od wtorku do piątku 8:00 – 15:20

Telefony do Biura Obsługi Interesanta:
(58) 3238 524 – informacje w sprawach cywilnych
(58) 3238 541 – informacje w sprawach karnych
(58) 3238 582 – informacje w sprawach dot. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Czytelnia akt jest czynna w godzinach:
w poniedziałek 8:00 – 17:50
od wtorku do piątku 8:00 – 15:20


I Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału – pok. 44
telefon: (58) 32 38 524, tel./fax: (58) 32 38 518
adres e-mail: wydz-cywilny@gdansk.sa.gov.pl
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta telefon: (58) 32 38 524.
I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw z sądów okręgowych w Elblągu i Gdańsku, a także skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki i wnioski o wyłącznie wszystkich sędziów dotyczące spraw z wydziałów odwoławczych sądów okręgowych w Elblągu i Gdańsku.
Wydziałem kieruje Przewodniczący Wydziału, SSA Mirosław Ożóg pok. 51, tel. (58) 32 38 562.
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Sekretariatem Wydziału kieruje Kierownik Sekretariatu, mgr Karolina Najda, pok. 44, tel. (58) 32 38 524.


II Wydział Karny

Sekretariat Wydziału – pok. 127
tel. (58) 32 38 541,
fax: (58) 302 98 25,
fax2: (58) 302 99 62,
adres e-mail: wydz-karny@gdansk.sa.gov.pl
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 541.
II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego oraz sprawy zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu.
Wydziałem kieruje Przewodniczący Wydziału, SSA Andrzej Czarnota, pok. 128, tel. (58) 32 38 551.
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Sekretariatem Wydziału kieruje Kierownik Sekretariatu, mgr Ewa Duchnowska, pok. 127, tel. (58) 32 38 541, fax: (58) 302 98 25.


III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sekretariat Wydziału – pok. 123
tel. (58) 32 38 582, fax (58) 302 98 82
adres e-mail: wydz-pracy@gdansk.sa.gov.pl
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 582.
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu.
Wydziałem kieruje Przewodnicząca Wydziału, SSA Aleksandra Urban, pok. 121, tel. (58) 32 38 512.
Przewodnicząca Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Sekretariatem Wydziału kieruje Kierownik Sekretariatu, mgr Aleksandra Pastuszak, pok. 123, tel. (58) 32 38 582.


IV Wydział Wizytacji

Sekretariat Wydziału – pok. 200
telefon: (58) 32 38 505 lub (58) 32 38 506
adres e-mail: wiz@gdansk.sa.gov.pl
IV Wydział Wizytacji wykonuje czynności związane z wewnętrznym nadzorem administracyjnym sprawowanym przez prezesa sądu apelacyjnego nad działalnością administracyjną sądów oraz współpracą w zakresie szkoleń z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.
Przewodniczącym Wydziału jest Prezes Sądu Apelacyjnego, , tel. (58) 32 38 600.
Sekretariatem Wydziału kieruje Kierownik Sekretariatu, pani mgr Beata Olczak, pok. 200, tel. (58) 32 38 505
Kierownikiem Szkolenia jest SSA Włodzimierz Brazewicz, pok. 209, tel. (58) 32 38 577
Obsługą sekcji zajmuje się inspektor mgr Agnieszka Skwirowska-Schoeneck, pok. 211, tel. (58) 32 38 506, e-mail: szkolenia@gdansk.sa.gov.pl


V Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału – pok. 107
tel. (58) 32 38 524, fax: (58) 32 38 548
adres e-mail: v-wydz-cywilny@gdansk.sa.gov.pl
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 3238 524
V Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw z sądów okręgowych w Bydgoszczy, Słupsku, Toruniu i Włocławku, a także skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki i wnioski o wyłącznie wszystkich sędziów dotyczące spraw z wydziałów odwoławczych sądów okręgowych w Bydgoszczy, Słupsku, Toruniu i Włocławku.
Wydziałem kieruje Przewodniczący Wydziału, SSA Zbigniew Koźma, pok. 125, tel. (58) 32 38 525.
Przewodnicząca Wydziału przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania sądu.
Sekretariatem Wydziału kieruje Kierownik Sekretariatu, Ewa Przybyła pok. 107, tel. (58) 32 38 524.