Sąd Rejonowy w Koszalinie

Adres:
ul. Władysława Andersa 34 B
75-626 Koszalin
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Powiat m. Koszalin
Gmina: M. Koszalin
Poczta: Koszalin
telefon: 94 317-02-21
faks: 94 342-29-07
e-mail: sr.koszalin@koszalin.sr.gov.pl


I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału: SSR Bogna Maria Mazur
Kierownik Sekretariatu: Monika Kochanowska
ul. Władysława Andersa 17, 75-950 Koszalin
telefon: 94 34 55 527
fax 94 34 27 270
Właściwość wydziału:
w procesie sprawy pozwanych o nazwiskach od “A” do “R”,
w nieprocesie sprawy wnioskodawców o nazwiskach od “A” do “R”,
w egzekucji sprawy dłużników o nazwiskach od “A” do “R”.


II Wydział Karny

Przewodniczący: SSR Jarosław Sroczyński
Kierownik Sekretariatu: Joanna Lange-Błaszczyk
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
telefon: 94 31 70 258
fax 94 31 70 258
Właściwość wydziału:
sprawy oskarżonych i obwinionych o nazwiskach zaczynających się na litery od “A” do “L” (jeżeli jest kilku, decyduje nazwisko pierwszego z nich).

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący: SSR Anna Sroczyńska
Kierownik Sekretariatu: Renata Walczak
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel. 94 34 28 626
fax 94 34 28 626


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący: SSR Ewa Jon
Kierownik Sekretariatu: Regina Iwona Kawęcka
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
telefon: 94 34 28 647
fax 94 34 71 911


V Wydział Gospodarczy

Przewodniczący: SSR Krzysztof Pietkowski
Kierownik Sekretariatu: Krystyna Grykień – Musiał
ul. Grottgera 4, 75-950 Koszalin
telefon: 94 34 79 527
fax 94 34 79 527


VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący: SSR Iwona Kucharczyk
Kierownik Sekretariatu: Agata Skrzypczak
ul. Grottgera 4, 75-950 Koszalin
tel. 94 34 79 512
fax 94 34 79 513


VII Wydział Gospodarczy

Przewodniczący: SSR Dariusz Szymczak
Kierownik Sekretariatu: Patrycja Wysoczańska
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel. 94 31 70 201
fax 94 34 24 756
Właściwość wydziału:
sprawy z zakresu Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego.


VIII Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSR Tomasz Klemke
Kierownik Sekretariatu: Kornela Biercewicz
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin (pokój 127)
tel. 94 31 70 231
fax 94 31 70 240
Właściwość wydziału:
w procesie sprawy pozwanych o nazwiskach od “S” do “Ż”,
w nieprocesie sprawy wnioskodawców o nazwiskach od “S” do “Ż”,
w egzekucji sprawy dłużników o nazwiskach od “S” do “Ż”.


IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Przewodniczący: SSR Stanisława Strauchmann
Kierownik Sekretariatu: Danuta Łubieszko
ul.Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
telefon: 94 34 28 260
fax 94 34 26 773


X Wydział Karny

Przewodniczący: SSR Sylwia Wróbel
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Zdulska
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin (pokój 145)
telefon: 94 31 70 295
fax 94 31 70 295
Właściwość wydziału:
sprawy oskarżonych i obwinionych o nazwiskach zaczynających się na litery od “Ł” do “Ż” (jeżeli jest kilku, decyduje nazwisko pierwszego z nich).
XI Wydział Wykonywania Orzeczeń
Przewodniczący: SSR Małgorzata Wiśniewska
Kierownik Sekretariatu: Aleksandra Radzikowska
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel./fax 94 34 28 607 lub w sprawach windykacji karnej 94 34 28 637