Posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w dniu 13 października 2021r.
with Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy.   W dniu 13 października 2021r. odbyło się kolejne posiedzenie ORA w Koszalinie, podczas którego omówiono sprawy związane z bieżącą pracą Rady. ORA w Koszalinie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 1 września 2021r. Wicedziekan ORA w … Czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie przyjęte w trybie obiegowym w dniu 15 października 2021r.
with Brak komentarzy

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie, mając na uwadze art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze  odnosi się krytycznie do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021r. w sprawie (sygn. akt K 3/21) dotyczącego  miejsca prawa unijnego w polskim … Czytaj więcej

Nabór aplikantów na I rok aplikacji
with Brak komentarzy

W związku z zapytaniami dotyczącymi szkolenia aplikantów, którzy pomyślnie przejdą przez egzamin na aplikacją adwokacką w roku bieżącym i rozpoczną odbywania aplikacji od dnia 1 stycznia 2022r. Kierownik Szkolenia Aplikantów informuje, że planowane jest prowadzenie szkolenia dla aplikantów I roku … Czytaj więcej

Ślubowanie adwokackie 13.09.2021r.
with Brak komentarzy

W dniu 13 września 2021r. w naszej Izbie odbyło się ślubowanie adwokackie części osób, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin zawodowy w 2021 r. W szeregach naszej Izby powitaliśmy: adw. Dagmarę Popowicz, adw. Sonię Kuligowską i adw. Paulinę Trzaskuś. Wszystkim … Czytaj więcej

Adwokaci dzieciom uchodźców
with Brak komentarzy

Izba Adwokacka w Koszalinie wzięła czynny udział w zbiórce pn. „Adwokaci dzieciom uchodźców” organizowanej przez NRA. Dzięki ofiarności naszych Koleżanek i Kolegów oraz wsparciu finansowemu udzielonemu przez ORA w Koszalinie udało się zgromadzić wiele potrzebnych datków, które w najbliższym czasie … Czytaj więcej

„Adwokaci dzieciom uchodźców”
with Brak komentarzy

Koleżanki i koledzy, Komisja Wizerunku NRA wraz z izbami adwokackimi w Polsce pragnie zaprosić wszystkich chętnych do pomocy w zbiórce pn.  „Adwokaci dzieciom uchodźców” Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom ośrodków dla cudzoziemców, w których znalazły się ewakuowane dzieci z Afganistanu wyślemy … Czytaj więcej

Posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w dniu 1 września 2021r.
with Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy.   W dniu 1 września 2021r. odbyło się kolejne posiedzenie ORA w Koszalinie, podczas którego omówiono sprawy związane z bieżącą pracą Rady. ORA w Koszalinie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 28 lipca 2021r. Wicedziekan ORA w … Czytaj więcej

Posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w dniu 28.07.2021r.
with Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy.   W dniu 28 lipca 2021r. odbyło się kolejne posiedzenie ORA w Koszalinie. Tym razem miało ono miejsce w formie stacjonarnej, po raz pierwszy od wielu miesięcy. Podczas tego posiedzenia omówiono szereg bieżących spraw. Przyjęto protokoły z … Czytaj więcej

Oświadczenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie
with Brak komentarzy

W związku z wiadomością mailową rozesłaną do adwokatów Izby Adwokackiej w Koszalinie oraz innych Izb przez osoby podszywające się pod samorząd adwokacki, w której to wiadomości informuje się o powstaniu „Rady Żydowskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie” informuję, że … Czytaj więcej

Kondolencje
with Brak komentarzy

Pełni smutku i żalu przyjmujemy wiadomość, że w dniu 9 lipca 2021r. zmarł adw. Tadeusz Czernicki, zasłużony adwokat, Członek Szczecineckiej Palestry, nasz wieloletni Kolega. Dziekan, Okręgowa Rada Adwokacka, Koleżanki i Koledzy adwokaci, aplikanci i pracownicy Koszalińskiej Izby Adwokackiej składają szczere … Czytaj więcej

1 2 3 4