Tydzień Konstytucyjny

W tym roku Okręgowa Rada Adwokacka zaangażowała się w realizowaną przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy kolejną edycję Tygodnia Konstytucyjnego. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli różnych środowisk prawniczych, w tym między innymi sędziów, pracowników organizacji pozarządowych czy adwokatów. W tegorocznej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wykładowcami było ponad 500 prawników w skali całego kraju.

Z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie lekcję dla uczniów II i III klasy Gimnazjum w Kopnicy, gmina Darłowo, poprowadził adw. Krzysztof Kaszubski.

Podczas zajęć skupiono się w głównej mierze na dwóch zagadnieniach: trójpodziału władzy oraz wolności i praw obywatelskich, które wynikają z Konstytucji.

W pierwszym przypadku wspólnie z uczniami analizowano przygotowany kazus i dyskutowano na temat problemów opisanych w przedstawionym im stanie faktycznym. Odnośnie wolności i praw obywatelskich, rozmowa koncentrowała się wokół spraw sądowych, wynikających z bieżącej praktyki adwokackiej, zarówno po stronie sprawców jak i pokrzywdzonych. Młodzież gimnazjalna bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach, angażując się w dyskusję i zadając wiele trafnych pytań.

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie gorąco zachęca członków naszej Izby do włączenia się w udział w akcji w kolejnych latach.