65-lecie Izby Koszalińskiej

with Brak komentarzy

W ubiegłą sobotę 14 kwietnia 2018 r. w Izbie Adwokackiej w Koszalinie odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru  ufundowanego przez adwokatów i aplikantów adwokackich Izby. Izba zaakcentowała w ten sposób 65- lecie swojego istnienia. Wydarzenie to wpisuje się także w harmonogram obchodów 100 – lecia Adwokatury Polskiej.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński. Uświetnili ją także swoją obecnością:  Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, Pan Senator adw. Piotr Zientarski, Wiceprezes NRA adw. Jerzy Glanc, Rzecznik Dyscyplinarny NRA adw. Ewa Krasowska, Przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów adw. Mirosława Pietkiewicz, Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Andrzej Zwara, Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej adw. Sławomir Ciemny oraz zaproszeni dziekani i przedstawiciele innych izb adwokackich w kraju. Na uroczystość licznie przybyli adwokaci i aplikanci adwokaccy Izby.

O godz.16.30 w kościele Parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, podczas której ksiądz bp Edward Dajczak wygłosił piękną homilię o miłości bliźniego i dokonał uroczystego poświecenia sztandaru.

Następie uczestnicy uroczystości udali się do gmachu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, gdzie zostali powitani przez aktorów teatru, którzy część oficjalną rozpoczęli od przywitania gości, po czym przedstawili krótki rys historyczny tworzenia odrodzonej Adwokatury Polskiej. Podkreślili w szczególności jej znaczenie w budowaniu odrodzonego Państwa Polskiego. Wskazali  zasługi adwokatów w procesie budowy niemal od podstaw sądownictwa na terenie byłego zaboru rosyjskiego, akcentując, że to właśnie adwokaci stanowili ogromnie ważną grupę inteligencji polskiej, a w wielu płaszczyznach najważniejszą.  Angażowali się w działalność publiczną, tworzyli polskie biblioteki lub sponsorowali je, wydawali gazety i czasopisma, powoływali saloniki towarzyskie. Z uwagi na fakt, że znaczna część adwokatów angażowała się bezinteresownie w obrony polityczne popularność ich w społeczeństwie była ogromna.

Po wprowadzeniu  historycznym prowadzący zaprosili na scenę Prezydenta miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie adw. Ryszarda Bochnię, rodziców chrzestnych Sztandaru i pocztu sztandarowego.  Dziekan ORA w Koszalinie  odczytał uchwałę ORA o ufundowaniu Sztandaru, po czym jego rodzice chrzestni adw. Elżbieta Nowak i adw. Leon Kasperski przekazali Sztandar Prezydentowi Miasta. Następnie Prezydent wręczył  Sztandar Dziekanowi ORA, który dokonał jego prezentacji i przekazał go pocztowi sztandarowemu.

Po ceremonii przekazania Sztandaru głos zabrał Prezydent Miasta Piotr Jedliński. Podkreślił rolę i znaczenie Adwokatury w życiu społecznym.

W dalszym ciągu myśl historyczną kontynuował Pan Dziekan adw. Ryszard Bochnia w swoim wystąpieniu, skupiając się na przedstawieniu dziejów Izby i jej wybitnych postaci. Wspomniał o wielu adwokatach, którzy nie tylko rzetelnie wykonywali swoją powinność zawodową, ale także zaangażowali byli w budowanie i funkcjonowanie samorządu adwokackiego w czasach, w których władza nie była gwarantem przestrzegania praw i wolności obywatelskich. Podkreślił rolę adw. Anny Boguckiej Skowrońskiej w obronach politycznych stanu wojennego.

Po wystąpieniu Dziekana głos zabrał Prezes NRA adw. Jacek Trela, który także odwołał się do historii Adwokatury i wskazał na jej aktualną rolę w obronie konstytucyjnych praw i wolności, a także najważniejszych instytucji w państwie, takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa.

Następnie, po odczytaniu przez Dziekana Ryszarda Bochnię uchwały o nadaniu 6 adwokatom naszej Izby Odznak Adwokatura zasłużonym, Pan Prezes uhonorował adw. Tomirę Gegotek, adw. Marię Eider, adw. Piotra Tomakę – Wacławskiego, adw. Janusza Psiucha, adw. Wojciecha Lewandowskiego oraz adw. Krzysztofa Gularowskiego tymi odznaczeniami. W imieniu odznaczonych słowa podziękowania wyraził adw. Piotr Tomaka – Wacławski.

W dalszej części głos zabrali Pan Senator RP adw. Piotr Zientarski i adw. Anna Bogucka Skowrońska.

Po wystąpieniach uczestnicy uroczystości przenieśli się do foyer teatru, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa, podczas czasie której goście wręczali upominki na ręce Pana Dziekana Ryszarda Bochni.

W ramach części artystycznej obecni obejrzeli spektakl “Czekamy na sygnał” Tomasza Ogonowskiego. Była to opowieść z nowymi aranżacjami klasycznych utworów polskiej muzyki punkowej i alternatywnej, opowiadająca o trudnym doświadczeniu pokoleniowym dzisiejszych pięćdziesięciolatków. Ludzi, którzy pamiętają kryzysy, zaciskanie pasa, dobrobyt na kredyt, żywność na kartki, strajki, pacyfikacje, powstanie Solidarności, stan wojenny, transformację, a teraz żyją w Polsce NATO Unii Europejskiej. Przebojowe w wymowie, poważne w ujęciu tematu, energetyczne, dowcipne i błyskotliwie przedstawienie Stowarzyszenia Aktorzy po Godzinach niosło przekaz, że najgorszą postawą człowieka wobec kryzysu wartości jest obojętność.

Po części artystycznej w foyer teatru odbył się bankiet, podczas którego uczestnicy uroczystości  w serdecznej i miłej atmosferze rozmawiali delektując się przygotowanym poczęstunkiem. Była tam też wyłożona  księga pamiątkowa, do której mogli wpisywać się goście.

Przepiękną wystawę swoich prac fotograficznych o tematyce marynistycznej, specjalnie z okazji jubileuszu Izby, zaprezentował adw. dr Tomasz Gulla, którego pasją jest fotografia i który wielokrotnie miał okazję wystawiać swoje liczne prace w kraju i zagranicą. Po zakończonej wystawie, prace mec. Gulli udostępnione zostały Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie.

Warto wspomnieć także o przygotowanej dla gości – przedstawicieli NRA oraz zaproszonych izb adwokackich, wycieczce do Gąsek, gdzie mieli oni okazję podziwiania wspaniałych walorów naszego wybrzeża  z latarni morskiej. Wspólne spędzanie czasu było doskonałą okazją do integracji i wymiany doświadczeń dotyczących najważniejszych aktualnych spraw związanych zarówno z obchodami 100 lecia Adwokatury, jak również funkcjonowania adwokatów w przestrzeni zawodowej i samorządowej.

Obchody 100 lecia Adwokatury i 65 lecia Izby w Koszalinie zapisały się w pamięci uczestników nie tylko refleksją związana z Jubileuszem, ale także były powodem do dumy, ponieważ przekaz medialny z tej uroczystości, jej szczególnie podniosłego charakteru, wykreował pożądany wizerunek naszej grypy zawodowej.