Uchwała ORA Nr 03/07/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

with Brak komentarzy

Uchwała nr 03/07/2015 z dnia 22 lipca 2015r. OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJbW KOSZALINIE

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie

w składzie:

–       Dziekan ORA adw. Maria Kapsa,

–       Skarbnik adw. Agnieszka Cegielska,

–       Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Jan Daszko,

–       Członek ORA adw. Elżbieta Nowak,

–       Członek ORA adw. Piotr Tomaka-Wacławski

 

w oparciu o art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 615)  w  głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwaliła:

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie w pełni popiera apel wystosowany przez Naczelną Radę Adwokacką do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw ( druk senacki  nr 967) oraz argumenty  przedstawione w opinii Naczelnej Rady Adwokackiej do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, wyrażając nadzieję, iż działania te znajdą zrozumienie i zapobiegną uchwaleniu przepisów, które godziłby w prawa i wolności jednostki, stwarzając możliwości inwigilacji obywateli bez właściwego nadzoru oraz niedopuszczalnej ingerencji przez służby specjalne i policyjne w służące ochronie praw i wolności tajemnice zawodowe, szczególnie tajemnicę obrończą, adwokacką i radcowską. Projekt w aktualnej postaci godzi w zaufanie obywateli wobec państwa, stwarza ogromne pole do nadużyć przez służby specjalne i policyjne, w szczególności dając im możliwość niekontrolowanego stosowania i wykorzystywania czynności operacyjno – rozpoznawczych z pogwałceniem fundamentalnych praw  i wolności konstytucyjnych.

Na oryginale właściwy podpis