Wyniki wyborów Izby Adwokackiej w Koszalinie

with Brak komentarzy

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie odbyło się 6 lutego 2021r.

Dziekanem Izby został adw. Ryszard Bochnia,

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego adw. Dorota Joanna Morzuch,

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby wybrano adw. Wiesława Brelińskiego, zaś Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Bogusław Szpinda.

 

Do Okręgowej Rady Adwokackiej zostali wybrani:
– adw. Krzysztof Kaszubski

– adw. Paweł Narkun-Kletz

– adw. Kinga Dagmara Siadlak

– adw. Piotr Tomaka-Wacławski

– adw. Maria Kapsa

– adw. Bartłomiej Bubacz

– adw. Andrzej Czerniec

– dr adw. Tomasz Gulla

 

Sędziami Sądu Dyscyplinarnego zostali:

– adw. Anna Bochnia-Zinka

– adw. Dorota Gliszczyńska

– adw. Iwona Bielak

– adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka

– adw. Zbigniew Wojciech Kowalski

– adw. Ewelina Nejman

– adw. Maria Nowosadko

– adw. Anna Kątnik-Mania

– adw. Agnieszka Zimny-Pałubicka

– adw. Adam Kłusek

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

– adw. Paulina Juszkiewicz-Urbańska

– adw. Bartłomiej Tutak

– adw. Jakub Rogólski

 

 

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:

– adw. Krzysztof Kaszubski

– adw. Ryszard Bochnia

– adw. Kinga Dagmara Siadlak

– adw. Jan Daszko

– adw. Leon Kasperski

– adw. Piotr Tomaka-Wacławski