Uroczyste ślubowanie adwokatów.

with Brak komentarzy

Uroczyste ślubowanie 10 adwokatów, którzy w marcu tego roku złożyli egzamin zawodowy odbyło się 7 lipca 2017 r.  w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

Nowi adwokaci to: Daria GłowackaJustyna Gołda, Anna Kątnik-Mania, Ewa Werenc, Barbara Kuzdra, Bogusław Kowcun, Marcin Malinowski,  Jacek Pracz,  Anna Rubanowicz, Mariusz Przewrocki.

Obecnych na uroczystości powitał adw. Ryszard Bochnia, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, akcentując jak ważne i doniosłe jest znaczenie roty ślubowania i jakie wyzwania czekają nowych adwokatów nie tylko w zakresie niesienia pomocy prawnej klientom i rozwiązywania trudnych problemów prawnych, ale także budowania wizerunku całej Adwokatury. Zaakcentował także rolę etyki adwokackiej, która winna przyświecać w zawodowej drodze adwokata, budując zaufanie do zawodu i podkreślając  jego godność. Pan Dziekan pogratulował także nowym adwokatom dobrze zdanego egzaminu życząc im sukcesów zawodowych.

Na uroczystości była także obecna Wiecedziekan ORA w Koszalinie adw. Elżbieta Nowak, pełniąca funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Przybyli też patroni i członkowie rodzin nowych adwokatów.

Pan Dziekan adw. Ryszard Bochnia dokonał uroczystego aktu ślubowania, a nowi adwokaci złożyli podpisy pod protokołem. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie upominków, które dla ślubujących adwokatów przygotowały wydawnictwa Wolters Kluwer i CH Beck.

ORA w Koszalinie, w dowód uznania za najlepiej zdany egzamin adwokacki wśród ślubujących,  ufundowała dla adwokata Jacka Pracza  prezent w postaci pięknego pióra ze stosowną dedykacją.

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Elżbieta Nowak także pogratulowała nowym adwokatom dobrych wyników na egzaminie adwokackim podkreślając, iż są one zwieńczeniem ich trudu i pracy włożonej podczas odbywania aplikacji. Zaznaczyła też, iż ORA w Koszalinie przykłada ogromną wagę do procesu szkolenia, wysoko stawiając poprzeczkę aplikantom tak w zakresie poziomu nauczania, sprawdzania wiedzy  jak i frekwencji na zajęciach. Wspomniała o integracji środowiska aplikantów w izbie, co wino mieć też przełożenie na ich przyszłe relacje zawodowe. Życzyła nowym koleżankom i kolegom  sukcesów w pracy.

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne pamiątkowe zdjęcie.